Vågahoppa.nu

Vi erbjuder idag Sveriges enda “Bungy Eject”.

 

Med 5 gånger din kroppsvikt kastas du upp till 25 meter rakt upp i det blå,
för att efter en hisnande sekund få den riktiga kicken då du faller handlöst
ner mot marken, med adrenalinet pumpande i ådrorna.